ثبت آگهی نزدیکترین ها جدیدترین ها ثبت نام
شهر تهران استان تهران شهرستان ها
استانبول ترکیه ایروان ارمنستان

پذیرندگان کارت تخفیف DS - رستوران سنتی وکترینگ و بیرون بر

پذیرنده DS
35%
کارت تخفیف DS :باغ رستوران اشراف(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
شیراز / بلوار دکتر حسابی

باغ رستوران اشراف(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2236
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۱/۲۵
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :اکبر دیزی (طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
رشت / ضیابری

اکبر دیزی (طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2166
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۵
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :سفره خانه سنتی انارستان جلین
مشاهده کنید
گرگان

سفره خانه سنتی انارستان جلین

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2177
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۳
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :رستوران تاج طلایی
مشاهده کنید
سبزوار

رستوران تاج طلایی

تخفیف های باور نکردنی

2204
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۲
پذیرنده DS
12%
کارت تخفیف DS :رستوران پدیده صوفی (دوکوهک) فارس
مشاهده کنید
شیراز / دوکوهک

رستوران پدیده صوفی (دوکوهک) فارس

تخفیف های باور نکردنی

2460
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۰/۱۲
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :چلوکباب عادل " طرف قررداد با کارت تخفیف DS"
مشاهده کنید
سبزوار

چلوکباب عادل " طرف قررداد با کارت تخفیف DS"

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2358
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۰۷
پذیرنده DS
12%
کارت تخفیف DS :غذا خونگی ریحون
مشاهده کنید
كرمان / بلوار پزشک

غذا خونگی ریحون

هیجان با کارت تخفیف DS

2273
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۶
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :نان داغ کباب داغ بستکی(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
كرمان / شهرک باهنر

نان داغ کباب داغ بستکی(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2259
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۶
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :رستوران چلوچی(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
كرمان / بلوار جمهوری

رستوران چلوچی(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2262
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۶
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :تهیه غذای نارنج (طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
كرمان / خیابان همتی فر

تهیه غذای نارنج (طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

تخفیف های باور نکردنی

2259
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۶
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :اشپزخانه رستوران میزبان
مشاهده کنید
ساري

اشپزخانه رستوران میزبان

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2288
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۰۲
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :بیرون بر نمونه رضوی" #طرف #قراردادبا #کارت_تخفیف ds "
مشاهده کنید
شیراز / بلوار فرصت شیرازی

بیرون بر نمونه رضوی" #طرف #قراردادبا #کارت_تخفیف ds "

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2403
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۰/۱۰
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :جگرکی نمونه" #طرف #قراردادبا #کارت_تخفیف ds "
مشاهده کنید
سمنان

جگرکی نمونه" #طرف #قراردادبا #کارت_تخفیف ds "

هیجان با کارت تخفیف DS

2354
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۳۰
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :رستوران ویولن(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
رشت

رستوران ویولن(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2311
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۴
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :سفره خانه سنتی داداشی
مشاهده کنید
سمنان

سفره خانه سنتی داداشی

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2345
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۰۶
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :کبابسرای مرتضوی کردکوی
مشاهده کنید
كردكوي

کبابسرای مرتضوی کردکوی

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2352
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۰
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :سرای سنتی دور همی
مشاهده کنید
تهران / حکیمیه

سرای سنتی دور همی

هیجان با کارت تخفیف DS

2475
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۲۹
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :سفره خانه دل کوه پارس
مشاهده کنید
تهران / غیره...

سفره خانه دل کوه پارس

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2438
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۳۱
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :رستوران سلف سرویس ریحون
مشاهده کنید
سمنان

رستوران سلف سرویس ریحون

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2429
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۳۰
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :رستوران سحر
مشاهده کنید
تاكستان

رستوران سحر

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2464
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۰۲
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :غذاخوری تنومه
مشاهده کنید
قم / قم

غذاخوری تنومه

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2470
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۳۰
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :رستوران مشاهیر
مشاهده کنید
سمنان

رستوران مشاهیر

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2481
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۲۹