پذیرندگان کارت تخفیف DS - رستوران سنتی ایرانی

پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :بیرون بر سفره چین
مشاهده کنید
شیراز / معالی آباد

بیرون بر سفره چین

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2145
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۹/۲۲
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :پزندگی هجرت
مشاهده کنید
شیراز / اطلسی

پزندگی هجرت

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2191
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۰۶
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :بیرون برالمپیک
مشاهده کنید
شیراز / کوی زهرا

بیرون برالمپیک

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2303
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۱/۲۹
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :بام رستوران راگا
مشاهده کنید
کرج

بام رستوران راگا

تخفیف های باور نکردنی

2193
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۳۰
پذیرنده DS
40%
کارت تخفیف DS :آش باران
مشاهده کنید
شیراز / نصر

آش باران

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2171
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۳/۲۳
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :رستوران بیرون بر شاد (پارسین)
مشاهده کنید
شیراز / مشیر غربی

رستوران بیرون بر شاد (پارسین)

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2360
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۱/۳۰
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :مجموعه رستورانی ارم(خبره)
مشاهده کنید
یاسوج / شهر یاسوج

مجموعه رستورانی ارم(خبره)

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2197
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۳/۲۱
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :باغ رستوران نیما
مشاهده کنید
شیراز / چمران

باغ رستوران نیما

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2271
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۱/۲۸
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :رستوران وبیرون بر خلیج فارس
مشاهده کنید
ياسوج / سراب تابه

رستوران وبیرون بر خلیج فارس

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2234
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۳/۱۲
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :تهیه غذای خانگی
مشاهده کنید
تهران / اسکندری

تهیه غذای خانگی

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2487
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۳/۱۳
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :مجموعه غذای ایرانی
مشاهده کنید
شیراز / فلکه گاز

مجموعه غذای ایرانی

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2355
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۰۵
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :نانوایی تنوری سنتی
مشاهده کنید
سبزوار

نانوایی تنوری سنتی

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2387
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۳/۰۳
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :رستوران شاندیز اسفندیار
مشاهده کنید
قزوين

رستوران شاندیز اسفندیار

هیجان با کارت تخفیف DS

2490
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۳/۲۹
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :رستوران سنتی شهریار
مشاهده کنید
یزد

رستوران سنتی شهریار

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2567
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۱/۱۴
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :سفره خانه آب و آتش
مشاهده کنید
یزد

سفره خانه آب و آتش

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2567
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۲/۱۳
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :رستوران سنتی هامون
مشاهده کنید
ورامين / ورامین

رستوران سنتی هامون

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2575
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۲۰
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :رستوران سنتی عمارت
مشاهده کنید
شاهرود / خ فردوسی

رستوران سنتی عمارت

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2510
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۲۳
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :سفره خانه سنتی ستاره
مشاهده کنید
ورامين / ورامین

سفره خانه سنتی ستاره

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2591
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۱۵
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :رستوران کیو پارک Q Park
مشاهده کنید
بابلسر / روبرو درب اصلی خزرشهر

رستوران کیو پارک Q Park

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2670
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۰۴
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :باغ رستوران گیلار
مشاهده کنید
تنكابن / شیرود

باغ رستوران گیلار

هیجان با کارت تخفیف DS

2681
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۳/۰۷
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :کبابی گلسار گلپایگانی
مشاهده کنید
تهران / بلوار ابوذر

کبابی گلسار گلپایگانی

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2705
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۰۴
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :چای خانه ی دوستان
مشاهده کنید
شیراز / بلوار مدرس

چای خانه ی دوستان

تخفیف های باور نکردنی

2721
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۰۲
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :باغ رستوران دل نشین
مشاهده کنید
جهرم / بلوار بسیج

باغ رستوران دل نشین

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2814
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۴/۳۱
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :کباب سرای شب نشین
مشاهده کنید
جهرم / خیابان خیام

کباب سرای شب نشین

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2813
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۴/۳۱