پذیرندگان کارت تخفیف DS - سینما + هتل و گردشگری...

پذیرنده DS
50%
کارت تخفیف DS :هتل آپارتمان هدیش
مشاهده کنید
شیراز / بلوار زند

هتل آپارتمان هدیش

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2147
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۹/۲۲
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :خدمات مسافرتی وگردشگری ماوی گشت پویا
مشاهده کنید
تهران / فلسطین

خدمات مسافرتی وگردشگری ماوی گشت پویا

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2454
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۳۱
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :سینما فرهنگ شاهرود
مشاهده کنید
شاهرود / خ ۲۲ بهمن

سینما فرهنگ شاهرود

تخفیف های باور نکردنی

2524
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۲۲
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :پلاژ ساحلی 4 فصل
مشاهده کنید
تنكابن

پلاژ ساحلی 4 فصل

هیجان با کارت تخفیف DS

2656
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۱۵
پذیرنده DS
50%
کارت تخفیف DS :سینما تئاتر مدرن المپیک
مشاهده کنید
تهران / دهکده المپیک

سینما تئاتر مدرن المپیک

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2834
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۱/۳۱
پذیرنده DS
50%
کارت تخفیف DS :سینما هجرت
مشاهده کنید
کرج

سینما هجرت

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

6063
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۴/۳۰
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :Olive restorant رستوران الیو (زیتون)
مشاهده کنید
استانبول ترکیه / استانبول

Olive restorant رستوران الیو (زیتون)

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

8382
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۲/۲۹
پذیرنده DS
3%
کارت تخفیف DS :شرکت گردشگری پرنده خوشبختی
مشاهده کنید
کرج

شرکت گردشگری پرنده خوشبختی

تخفیف های باور نکردنی

9739
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۲/۲۹