پذیرندگان کارت تخفیف DS - شیرینی کیک و قنادی

پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :نان فانتزی مادر
مشاهده کنید
گرگان

نان فانتزی مادر

تخفیف های باور نکردنی

5
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۰۳
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :کافه قنادی لاله زار
مشاهده کنید
اراك

کافه قنادی لاله زار

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

41
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۳/۲۹
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :لوازم قنادی و ظروف یکبار مصرف کیان پلاست
مشاهده کنید
جهرم

لوازم قنادی و ظروف یکبار مصرف کیان پلاست

تخفیف های باور نکردنی

2229
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۱۰
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :شیرینی مجلسی
مشاهده کنید
شیراز / خلد برین

شیرینی مجلسی

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2270
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۱/۲۹
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :شیرینی بهنام
مشاهده کنید
شیراز / بلوارپاسارگاد

شیرینی بهنام

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2299
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۳۱
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :شیرینی پاگشا
مشاهده کنید
شیراز / گویم

شیرینی پاگشا

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2531
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۰۳
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :خشکبار وشیرینی فروشی ارمغان2
مشاهده کنید
شیراز / فضیلت

خشکبار وشیرینی فروشی ارمغان2

هیجان با کارت تخفیف DS

2561
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۱/۳۱
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :قنادی یزدی
مشاهده کنید
ياسوج / سالم اباد

قنادی یزدی

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2673
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۰۵
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :قنادی کاج
مشاهده کنید
ورامين / ورامین

قنادی کاج

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2668
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۱۵
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :نان شیرین سامان
مشاهده کنید
شیراز / اطلسی

نان شیرین سامان

تخفیف های باور نکردنی

2775
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۳/۰۱
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :خشكبار نوژن
مشاهده کنید
شیراز / بلوارپاسارگاد

خشكبار نوژن

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2764
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۰۴
پذیرنده DS
6%
کارت تخفیف DS :خشکبار یزدان پناه
مشاهده کنید
جهرم / چهار راه امام حسین

خشکبار یزدان پناه

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2794
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۵/۰۵
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :آجیل و خشکبار هدیه
مشاهده کنید
جهرم / خیابان امام حسین

آجیل و خشکبار هدیه

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2811
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۵/۰۵
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :شیرینی سرای هدیه
مشاهده کنید
جهرم / چهار راه امام حسین

شیرینی سرای هدیه

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2937
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۴/۳۱
پذیرنده DS
6%
کارت تخفیف DS :گزبهشت ارا( دردشتی)
مشاهده کنید
اصفهان

گزبهشت ارا( دردشتی)

هیجان با کارت تخفیف DS

3273
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۱/۲۰
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :شیرینی و خشکبار میلاوه شعبه2
مشاهده کنید
تهران / شمس آباد

شیرینی و خشکبار میلاوه شعبه2

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

3474
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۱/۲۰
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :سوهان امیرکیوان
مشاهده کنید
قم / قم

سوهان امیرکیوان

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

5773
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۵/۱۶
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :لوازم قنادی رعنا
مشاهده کنید
تهران / شهرک اکباتان

لوازم قنادی رعنا

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

5901
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۵/۱۰
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :شیرینی سرا و قنادی بال دی بال
مشاهده کنید
تهران / کوی بیمه

شیرینی سرا و قنادی بال دی بال

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

5997
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۶/۲۲