ثبت آگهی نزدیکترین ها جدیدترین ها ثبت نام
شهر تهران استان تهران شهرستان ها
استانبول ترکیه ایروان ارمنستان

پذیرندگان کارت تخفیف DS - شیرینی کیک و قنادی

پذیرنده DS
8%
کارت تخفیف DS :شیرینی سن سون(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
تهران / مسعودیه

شیرینی سن سون(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2252
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۲۱
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :شیرینی بی بی
مشاهده کنید
رشت / بلوار قلیپور

شیرینی بی بی

تخفیف های باور نکردنی

2223
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۱
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :شیرینی سرای نو بهار گنبد
مشاهده کنید
گنبد كاووس

شیرینی سرای نو بهار گنبد

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2224
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۳۰
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :حلوا مسقطی شیراز" #طرف #قراردادبا #کارت_تخفیف ds "
مشاهده کنید
سمنان

حلوا مسقطی شیراز" #طرف #قراردادبا #کارت_تخفیف ds "

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2301
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۱۰
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :کافه قنادی لاله زار
مشاهده کنید
اراك

کافه قنادی لاله زار

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2664
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۳/۲۹
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :شیرینی ماه بانو(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
رشت

شیرینی ماه بانو(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2438
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۰۳
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :نان فانتزی بهکاک ذرین
مشاهده کنید
گرگان

نان فانتزی بهکاک ذرین

هیجان با کارت تخفیف DS

2425
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۳۰
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :شیرمال سرای قومس
مشاهده کنید
سمنان

شیرمال سرای قومس

تخفیف های باور نکردنی

2491
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۲۹
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :شیرینی آرتمیس
مشاهده کنید
اصفهان

شیرینی آرتمیس

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2549
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۱۷
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :فروشگاه کامنوش گنبد
مشاهده کنید
گنبد كاووس

فروشگاه کامنوش گنبد

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2602
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۱۳
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :شیرینی سرای گل نسترن قزوین(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
شهر قزوین / سطح شهر

شیرینی سرای گل نسترن قزوین(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2670
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۱۵
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :شیرینی سرای نانسی
مشاهده کنید
تاكستان

شیرینی سرای نانسی

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2715
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۲۶
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :قنادی عسل بانو
مشاهده کنید
ورامين / ورامین

قنادی عسل بانو

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2855
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۱۰
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :نانوایی سنگک برکت
مشاهده کنید
شاهرود

نانوایی سنگک برکت

تخفیف های باور نکردنی

2928
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۰۳
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :کاک و فتیر تنوری مجن
مشاهده کنید
شاهرود

کاک و فتیر تنوری مجن

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2802
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۰۴
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :آجیل چهارمغز گرگان
مشاهده کنید
گرگان

آجیل چهارمغز گرگان

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2817
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۱۲
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :شیرینی فروشی ساج طلایی گرگان
مشاهده کنید
گرگان

شیرینی فروشی ساج طلایی گرگان

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

3030
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۱۴
پذیرنده DS
12%
کارت تخفیف DS :شیرینی لادن طلایی(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
اردبيل

شیرینی لادن طلایی(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2977
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۱۱
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :شیرینی حمید
مشاهده کنید
شهر قزوین / سطح شهر

شیرینی حمید

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

3232
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۰۴
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :نان فانتزی مادر(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
گرگان

نان فانتزی مادر(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

هیجان با کارت تخفیف DS

3158
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۰۳
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :لوازم قنادی و ظروف یکبار مصرف کیان پلاست
مشاهده کنید
جهرم

لوازم قنادی و ظروف یکبار مصرف کیان پلاست

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

3273
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۱۰
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :شیرینی مجلسی(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
شیراز / خلد برین

شیرینی مجلسی(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

تخفیف های باور نکردنی

3365
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۱/۲۹
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :شیرینی کده بهنام(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
شیراز / بلوارپاسارگاد

شیرینی کده بهنام(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

3392
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۳۱
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :شیرینی پاگشا
مشاهده کنید
شیراز / گویم

شیرینی پاگشا

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

3638
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۰۳