ثبت آگهی نزدیکترین ها جدیدترین ها ثبت نام
شهر تهران استان تهران شهرستان ها
استانبول ترکیه ایروان ارمنستان

پذیرندگان کارت تخفیف DS - درمانی و پزشکی

پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :عطاری سنتی بستانیان
مشاهده کنید
شیراز / خ امام خمینی

عطاری سنتی بستانیان

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

254
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۱/۱۵
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :کیلینیک آسم ‌‌‌وآلرژی #دکتر محسن ابراهیمی
مشاهده کنید
گرگان

کیلینیک آسم ‌‌‌وآلرژی #دکتر محسن ابراهیمی

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2180
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۱
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :سونوگرافی رفیعی(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
یزد

سونوگرافی رفیعی(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

تخفیف های باور نکردنی

2200
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۲۵
پذیرنده DS
33%
کارت تخفیف DS :کلینیک فیزیوتراپی نوین
مشاهده کنید
قم / قم

کلینیک فیزیوتراپی نوین

تخفیف های باور نکردنی

2324
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۲۳
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :کلینیک فیزیوتراپی مهر
مشاهده کنید
قم / قم

کلینیک فیزیوتراپی مهر

هیجان با کارت تخفیف DS

2351
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۹/۳۰
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :آزمایشگاه دکتز نیکوکار
مشاهده کنید
رشت / رشت

آزمایشگاه دکتز نیکوکار

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2197
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۲۳
پذیرنده DS
50%
کارت تخفیف DS :کلینیک دندانپزشکی مینا
مشاهده کنید
رشت

کلینیک دندانپزشکی مینا

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2197
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۳
پذیرنده DS
50%
کارت تخفیف DS :كلينيك ليرز مينا
مشاهده کنید
رشت

كلينيك ليرز مينا

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2196
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۳
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :فیزیوتراپی حدیث
مشاهده کنید
تهران / شهرک راه آهن

فیزیوتراپی حدیث

تخفیف های باور نکردنی

2205
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۷
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :دندان پزشکی گرامی " طرف قرارداد با کارت تخفیف ds "
مشاهده کنید
شیراز / فرهنگ شهر

دندان پزشکی گرامی " طرف قرارداد با کارت تخفیف ds "

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2264
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۱
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :ترمیم مو رشدمو
مشاهده کنید
كرمان / خ شریعتی

ترمیم مو رشدمو

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2245
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۴
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :آزمایشگاه تشخیص طبی پاستور
مشاهده کنید
قم / قم

آزمایشگاه تشخیص طبی پاستور

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2359
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۹/۲۰
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :داروخانه دکتر قوامیان
مشاهده کنید
قم / قم

داروخانه دکتر قوامیان

تخفیف های باور نکردنی

2403
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۲۰
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :مطب مامایی (زنان-زایمان)
مشاهده کنید
اردبيل / سرچشمه

مطب مامایی (زنان-زایمان)

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2281
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۹
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :کلینیک تخصصی دندانپزشکی و ایمپلنت ماهان(طرف قراردادبا کارت تخفیف ds )
مشاهده کنید
كرمان / خیابان امام جمعه

کلینیک تخصصی دندانپزشکی و ایمپلنت ماهان(طرف قراردادبا کارت تخفیف ds )

هیجان با کارت تخفیف DS

2287
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۸
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :کلینیک دندانپزشکی قائم(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
شیراز / خیابان قصردشت

کلینیک دندانپزشکی قائم(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

تخفیف های باور نکردنی

2845
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۱۴
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :فیزیو تراپی مهر
مشاهده کنید
تاكستان

فیزیو تراپی مهر

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2457
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۱۶
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :بینایی سنجی و عینک فروشی بی سان
مشاهده کنید
سمنان

بینایی سنجی و عینک فروشی بی سان

تخفیف های باور نکردنی

2392
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۰۶
پذیرنده DS
35%
کارت تخفیف DS :مطب دکتر مهدیان
مشاهده کنید
اردبيل / علی اباد

مطب دکتر مهدیان

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2452
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۱۹
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :درمانگاه هیراد(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
رشت / میدان جهاد

درمانگاه هیراد(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2467
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۰۶
پذیرنده DS
40%
کارت تخفیف DS :ماساژ درمانی پرشین
مشاهده کنید
گرگان

ماساژ درمانی پرشین

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2430
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۳۰
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :عطاری گلبرگ
مشاهده کنید
گرگان

عطاری گلبرگ

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2459
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۳۱
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :کلینیک توتیا(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
تهران / تهران پارس

کلینیک توتیا(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2463
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۵
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :عطاری وگیاهان دارویی نارون
مشاهده کنید
تاكستان

عطاری وگیاهان دارویی نارون

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2433
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۰۲