پذیرندگان کارت تخفیف DS - خدمات نیروی انسانی و بیمه

پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
مشاهده کنید
قزوين

بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2258
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۱۹
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :بیمه پاسارگاد
مشاهده کنید
تبريز

بیمه پاسارگاد

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

3863
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۱/۰۲
پذیرنده DS
50%
کارت تخفیف DS :بیمه عمرپاسارگارد
مشاهده کنید
تهران / صادقیه

بیمه عمرپاسارگارد

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

3916
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۲/۱۰
پذیرنده DS
12%
کارت تخفیف DS :نمایندگی سیدفریدطباطبایی
مشاهده کنید
تهران / جنت آباد

نمایندگی سیدفریدطباطبایی

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

3858
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۲/۰۱