پذیرندگان DS - خدمات نیروی انسانی و بیمه
پذیرنده DS
20%
بیمه پاسارگاد
مشاهده کنید
تبريز
بیمه پاسارگاد
2479
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۱/۰۲
پذیرنده DS
50%
بیمه عمرپاسارگارد
مشاهده کنید
تهران / صادقیه
بیمه عمرپاسارگارد
2738
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۲/۱۰
پذیرنده DS
12%
نمایندگی سیدفریدطباطبایی
مشاهده کنید
تهران / جنت آباد
نمایندگی سیدفریدطباطبایی
2703
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۲/۰۱
پذیرنده DS
35%
هلدینگ اقتصادی ویستا
مشاهده کنید
تهران / جردن
هلدینگ اقتصادی ویستا
5662
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۳/۰۹
پذیرنده DS
10%
بیمه عمر و بازنشستگی پاسارگاد
مشاهده کنید
تهران / فاطمی
بیمه عمر و بازنشستگی پاسارگاد
6609
اتمام تخفیف : ۹۶/۱۲/۲۹