ثبت آگهی نزدیکترین ها جدیدترین ها ثبت نام
شهر تهران استان تهران شهرستان ها
استانبول ترکیه ایروان ارمنستان

پذیرندگان کارت تخفیف DS - خدمات نیروی انسانی و بیمه

پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :بیمه دانا(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
گرگان

بیمه دانا(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2120
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۷
پذیرنده DS
80%
کارت تخفیف DS :نمایندگی بیمه البرز ۶۲۹۸۰(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
رشت / رشتیان

نمایندگی بیمه البرز ۶۲۹۸۰(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2164
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۴
پذیرنده DS
12%
کارت تخفیف DS :بیمه عمر پاسارگاد " طرف قرارداد با کارت تخفیف ds "
مشاهده کنید
سبزوار

بیمه عمر پاسارگاد " طرف قرارداد با کارت تخفیف ds "

هیجان با کارت تخفیف DS

2300
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۲
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :نمایندگی بیمه ایران اراک
مشاهده کنید
اراك

نمایندگی بیمه ایران اراک

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2530
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۲۵
پذیرنده DS
75%
کارت تخفیف DS :بیمه پارسیان
مشاهده کنید
تهران / پیروزی

بیمه پارسیان

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2559
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۲۳
پذیرنده DS
45%
کارت تخفیف DS :بیمه دانا (نمایندگی ۱۸۰۹) فارس
مشاهده کنید
شیراز / باهنر شمالی

بیمه دانا (نمایندگی ۱۸۰۹) فارس

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2995
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۱۵
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :خدمات بیمه سامان
مشاهده کنید
شیراز / سینما سعدی

خدمات بیمه سامان

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2963
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۰۱
پذیرنده DS
50%
کارت تخفیف DS :بیمه آسیا
مشاهده کنید
اردبيل / یحیوی

بیمه آسیا

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2858
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۳۱
پذیرنده DS
50%
کارت تخفیف DS :نمایندگی بیمه آسیا کد 4255
مشاهده کنید
تهران / مسعودیه

نمایندگی بیمه آسیا کد 4255

تخفیف های باور نکردنی

3025
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۱۲
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :موسسه حقوقی بین الملل عدل مطلق
مشاهده کنید
تهران / جیحون

موسسه حقوقی بین الملل عدل مطلق

تخفیف های باور نکردنی

3120
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۰۸
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
مشاهده کنید
شهر قزوین / سطح شهر

بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

3289
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۱۹
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :بیمه پاسارگادتبریز
مشاهده کنید
تبريز

بیمه پاسارگادتبریز

هیجان با کارت تخفیف DS

5943
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۱/۰۲
پذیرنده DS
50%
کارت تخفیف DS :بیمه عمرپاسارگارد
مشاهده کنید
تهران / صادقیه

بیمه عمرپاسارگارد

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

5087
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۲/۱۰
پذیرنده DS
12%
کارت تخفیف DS :نمایندگی سیدفریدطباطبایی
مشاهده کنید
تهران / جنت آباد

نمایندگی سیدفریدطباطبایی

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

4995
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۲/۰۱