ثبت آگهی نزدیکترین ها جدیدترین ها ثبت نام
شهر تهران استان تهران شهرستان ها
استانبول ترکیه ایروان ارمنستان

پذیرندگان کارت تخفیف DS - آموزشگاه

پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :مهد کودک حراء(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
رشت / سعدی

مهد کودک حراء(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2191
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۴
پذیرنده DS
35%
کارت تخفیف DS :آموزشگاه خیاطی هنر گویا(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
رشت / حمیدیان

آموزشگاه خیاطی هنر گویا(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2199
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۰۶
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :آموزشگاه زبان ادیبان
مشاهده کنید
كرمان / خیابان امام جمعه

آموزشگاه زبان ادیبان

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2240
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۸
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :تدریس خصوصی زبان انگلیسی ویژه بانوان
مشاهده کنید
رشت / خیابان شهید انصاری

تدریس خصوصی زبان انگلیسی ویژه بانوان

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2341
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۰۶
پذیرنده DS
40%
کارت تخفیف DS :دبستان و آموزشگاه دخترانه شوق ماندگار
مشاهده کنید
رشت / خ رشتیان

دبستان و آموزشگاه دخترانه شوق ماندگار

تخفیف های باور نکردنی

2444
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۰۳
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :موسسه پژوهشی استعداد و خلاقیت کودک و نوجوان
مشاهده کنید
شهر قزوین / سطح شهر

موسسه پژوهشی استعداد و خلاقیت کودک و نوجوان

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2586
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۰۸
پذیرنده DS
50%
کارت تخفیف DS :آموزشگاه زبان پارسیس(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
کرج / فردیس

آموزشگاه زبان پارسیس(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2775
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۰۶
پذیرنده DS
35%
کارت تخفیف DS :آموزشگاه فنی و حرفه ای خرد (شعبه مرکزی)
مشاهده کنید
شیراز / فلکه گاز

آموزشگاه فنی و حرفه ای خرد (شعبه مرکزی)

هیجان با کارت تخفیف DS

2836
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۰/۳۰
پذیرنده DS
35%
کارت تخفیف DS :آموزشگاه فنی و حرفه ای خرد ( شعبه سفیر شمالی )
مشاهده کنید
شیراز / بلوارسفیر شمالی

آموزشگاه فنی و حرفه ای خرد ( شعبه سفیر شمالی )

تخفیف های باور نکردنی

2780
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۱/۳۰
پذیرنده DS
35%
کارت تخفیف DS :آموزشگاه فنی و حرفه ای خرد ( شعبه چهار راه زم زم )
مشاهده کنید
شیراز / بلوار فرصت شیرازی

آموزشگاه فنی و حرفه ای خرد ( شعبه چهار راه زم زم )

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2741
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۱/۳۰
پذیرنده DS
35%
کارت تخفیف DS :آموزشگاه فنی و حرفه‌ای خرد ( شعبه سرداران )
مشاهده کنید
شیراز / سرداران

آموزشگاه فنی و حرفه‌ای خرد ( شعبه سرداران )

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2775
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۲/۰۱
پذیرنده DS
35%
کارت تخفیف DS :آموزشگاه فنی و حرفه‌ای خرد ( شعبه شهرک گلستان )
مشاهده کنید
شیراز / شهرک گلستان

آموزشگاه فنی و حرفه‌ای خرد ( شعبه شهرک گلستان )

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2762
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۱/۳۰
پذیرنده DS
35%
کارت تخفیف DS :آموزشگاه فنی و حرفه ای خرد ( شعبه صدرا )
مشاهده کنید
شیراز / شهرصدرا

آموزشگاه فنی و حرفه ای خرد ( شعبه صدرا )

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2759
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۱/۳۰
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :موسسه علمی آموزشی i-maths
مشاهده کنید
شیراز / سینما سعدی

موسسه علمی آموزشی i-maths

تخفیف های باور نکردنی

2786
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۱/۰۱
پذیرنده DS
50%
کارت تخفیف DS :آموزشگاه زنگ هنر (طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
کرج / گوهر دشت

آموزشگاه زنگ هنر (طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2787
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۰۳
پذیرنده DS
40%
کارت تخفیف DS :آموزشگاه زبان تایم(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
کرج / گوهر دشت

آموزشگاه زبان تایم(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2776
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۰۳
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :موسسه زبان حسام علی آباد کتول
مشاهده کنید
علي آباد كتول

موسسه زبان حسام علی آباد کتول

هیجان با کارت تخفیف DS

2790
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۰۲
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :آموزشگاه کامپیوتروحسابداری نقش علم
مشاهده کنید
ورامين / ورامین

آموزشگاه کامپیوتروحسابداری نقش علم

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2817
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۲۵
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :آموزشگاه موسیقی شاورک
مشاهده کنید
شیراز / زرهی

آموزشگاه موسیقی شاورک

تخفیف های باور نکردنی

2930
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۰/۳۰
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :آکادمی  شطرنج شهمات
مشاهده کنید
اراك

آکادمی شطرنج شهمات

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2913
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۲۱
پذیرنده DS
40%
کارت تخفیف DS :کانون زبان امید(اکسفورد)
مشاهده کنید
ياسوج / یاسوج

کانون زبان امید(اکسفورد)

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

3042
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۰۲
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پرهود
مشاهده کنید
یاسوج

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پرهود

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

3147
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۲/۱۸
پذیرنده DS
40%
کارت تخفیف DS :کانون زبان طلیعه
مشاهده کنید
تهران / پونک

کانون زبان طلیعه

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2949
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۱۲
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :آموزش نقاشی و طراحی دریا
مشاهده کنید
بندر امام خميني

آموزش نقاشی و طراحی دریا

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2970
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۲۷