پذیرندگان کارت تخفیف DS - آموزشگاه

پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :موسسه آموزش عالی آزاد ماد
مشاهده کنید
شیراز / قصردشت

موسسه آموزش عالی آزاد ماد

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2270
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۳/۰۳
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :مجتمع فنی تهران نمایندگی سبزوار
مشاهده کنید
سبزوار

مجتمع فنی تهران نمایندگی سبزوار

هیجان با کارت تخفیف DS

2244
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۳/۱۷
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :هنرستان فنی و حرفه ای کالج
مشاهده کنید
سبزوار

هنرستان فنی و حرفه ای کالج

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2239
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۳/۱۷
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :آموزشگاه زبان هرمس
مشاهده کنید
تهران / شهرک راه آهن

آموزشگاه زبان هرمس

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2295
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۱۱
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :موسسه پژوهشی استعداد و خلاقیت کودک و نوجوان
مشاهده کنید
قزوين

موسسه پژوهشی استعداد و خلاقیت کودک و نوجوان

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2316
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۴/۰۸
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :آکادمی زبان REELS شعبه قزوین
مشاهده کنید
قزوين

آکادمی زبان REELS شعبه قزوین

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2289
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۴/۰۸
پذیرنده DS
40%
کارت تخفیف DS :آموزشگاه زبان خارجه تندیس
مشاهده کنید
ميبد

آموزشگاه زبان خارجه تندیس

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2341
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۲۶
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :پیش دبستانی و دبستان پسرانه یاسین
مشاهده کنید
ميبد

پیش دبستانی و دبستان پسرانه یاسین

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2344
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۲۶
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :پیش دبستانی رویای پروانه ها
مشاهده کنید
ميبد

پیش دبستانی رویای پروانه ها

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2344
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۲۶
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :مجتمع آموزشی تک پوش
مشاهده کنید
ورامين / ورامین

مجتمع آموزشی تک پوش

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2357
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۳/۰۳
پذیرنده DS
50%
کارت تخفیف DS :مجموعه ی آموزشی دخترانه پیک اندیشه
مشاهده کنید
بندر امام خميني

مجموعه ی آموزشی دخترانه پیک اندیشه

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2386
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۲۵
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :موسسه زبان انگليسي٤٠٠
مشاهده کنید
ياسوج / یاسوج

موسسه زبان انگليسي٤٠٠

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2371
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۳/۰۳
پذیرنده DS
50%
کارت تخفیف DS :کانون زبان امید(اکسفورد)
مشاهده کنید
ياسوج / یاسوج

کانون زبان امید(اکسفورد)

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2545
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۰۲
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پرهود
مشاهده کنید
یاسوج

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پرهود

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2718
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۲/۱۸
پذیرنده DS
50%
کارت تخفیف DS :اموزشگاه زبانهای خارجی رهجوی دانش
مشاهده کنید
فولاد شهر

اموزشگاه زبانهای خارجی رهجوی دانش

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2839
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۱/۲۳
پذیرنده DS
50%
کارت تخفیف DS :مجتمع فنی آموزشی مومنی
مشاهده کنید
کرج

مجتمع فنی آموزشی مومنی

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

3086
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۰۲
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :جامعه القران الکریم و اهل بیت
مشاهده کنید
بروجرد

جامعه القران الکریم و اهل بیت

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

4976
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۸/۰۳
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :موسسه زبان هدایت
مشاهده کنید
بروجرد

موسسه زبان هدایت

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

5092
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۸/۰۳
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :موسسه آموزشی انتخاب برتر
مشاهده کنید
قم / قم

موسسه آموزشی انتخاب برتر

هیجان با کارت تخفیف DS

5754
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۵/۰۹
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :تحلیل گران نو اندیش
مشاهده کنید
قم / قم

تحلیل گران نو اندیش

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

5898
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۴/۲۷