پذیرندگان کارت تخفیف DS - املاک وخدمات ساختمانی

پذیرنده DS
50%
کارت تخفیف DS :مشاوراملاک شکیب
مشاهده کنید
سبزوار

مشاوراملاک شکیب

هیجان با کارت تخفیف DS

2215
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۳/۲۰
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :خدمات گچ کاری و گچ بری و تعمیرات ساختمانی شعبانلو
مشاهده کنید
یاسوج

خدمات گچ کاری و گچ بری و تعمیرات ساختمانی شعبانلو

هیجان با کارت تخفیف DS

2253
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۳/۱۶
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :املاک سبز میهن
مشاهده کنید
تهران / آیت اله کاشانی

املاک سبز میهن

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2214
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۲۱
پذیرنده DS
12%
کارت تخفیف DS :کاشی و سرامیک EEFA( پورمهدی)
مشاهده کنید
ياسوج / یاسوج

کاشی و سرامیک EEFA( پورمهدی)

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2261
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۳/۲۰
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :کاشی وسرامیک ومصالح ساختمانی شاهسون
مشاهده کنید
قرچك / قرچک

کاشی وسرامیک ومصالح ساختمانی شاهسون

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2643
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۱۶
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :ابزار پارس
مشاهده کنید
بندر ماهشهر

ابزار پارس

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2768
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۰۲
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :مشاور املاک صدرا
مشاهده کنید
جهرم / شهرک فاطمیه

مشاور املاک صدرا

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2869
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۴/۳۱
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :املاک
مشاهده کنید
شیراز / شهرصدرا

املاک

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

3091
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۲/۲۶
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :کالای برق
مشاهده کنید
یزد

کالای برق

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

3304
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۲/۱۷
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :خدمات ژئوتکنیکی و آزمایشگاهی با پایین ترین نرخ در ایران
مشاهده کنید
تهران / یافت آباد

خدمات ژئوتکنیکی و آزمایشگاهی با پایین ترین نرخ در ایران

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

5767
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۵/۱۰
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :هولدینگ ساختمانی اکسین گلستان
مشاهده کنید
اهواز / گلستان

هولدینگ ساختمانی اکسین گلستان

هیجان با کارت تخفیف DS

6451
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۴/۰۷