پذیرندگان کارت تخفیف DS - خدمات و دفاتر اداری

پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :تاکسی سرویس بانو
مشاهده کنید
اراك

تاکسی سرویس بانو

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2256
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۲۲
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :شرکت خدماتی ایرانیان
مشاهده کنید
تهران / شهرک راه آهن

شرکت خدماتی ایرانیان

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2236
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۱۹
پذیرنده DS
40%
کارت تخفیف DS :رهرو رایانه لیست بیمه تامین اجتماعی و امور دارائی بصورت غیر حضوری
مشاهده کنید
شیراز / چهارراه ادبیات

رهرو رایانه لیست بیمه تامین اجتماعی و امور دارائی بصورت غیر حضوری

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2694
اتمام تخفیف : ۹۹/۱۲/۳۰
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :دفتر وکالت شیوا
مشاهده کنید
تهران / پاسداران

دفتر وکالت شیوا

هیجان با کارت تخفیف DS

4978
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۸/۲۴
پذیرنده DS
40%
کارت تخفیف DS :نمایندگی بیمه ایران
مشاهده کنید
تهران / سعادت آباد

نمایندگی بیمه ایران

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

5274
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۹/۲۳
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :دفتر ثبت ازدواج سعادت آباد
مشاهده کنید
تهران / سعادت آباد

دفتر ثبت ازدواج سعادت آباد

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

5986
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۵/۱۶
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :دفتر رسمی ازدواج و طلاق شعبه 18 قم
مشاهده کنید
قم / قم

دفتر رسمی ازدواج و طلاق شعبه 18 قم

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

5842
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۵/۰۸
پذیرنده DS
50%
کارت تخفیف DS :نمایندگی رسمی ایرانسل ( دیباتل )
مشاهده کنید
قم / قم

نمایندگی رسمی ایرانسل ( دیباتل )

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

5819
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۵/۱۰