ثبت آگهی نزدیکترین ها جدیدترین ها ثبت نام
شهر تهران استان تهران شهرستان ها
استانبول ترکیه ایروان ارمنستان

پذیرندگان کارت تخفیف DS - کافی شاپ.آبمیوه بستنی

پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :کپل بیکر(طرف قرار دادکارت تخفیفds)
مشاهده کنید
كرمان / همتی فر

کپل بیکر(طرف قرار دادکارت تخفیفds)

تخفیف های باور نکردنی

2
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۰۲
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :بستنی آبمیوه اسمال رشتی(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
رشت / میدان جهاد

بستنی آبمیوه اسمال رشتی(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

هیجان با کارت تخفیف DS

2162
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۱
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :کافه دیاکو(طرف قراردادبا کارت تخفیف ds )
مشاهده کنید
کرج / فردیس

کافه دیاکو(طرف قراردادبا کارت تخفیف ds )

هیجان با کارت تخفیف DS

2211
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۶
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :کافی شاپ هتل چمران فارس
مشاهده کنید
شیراز / چمران

کافی شاپ هتل چمران فارس

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2478
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۰۶
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :کافه آنیل
مشاهده کنید
تهران / شهرک راه آهن

کافه آنیل

هیجان با کارت تخفیف DS

2209
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۱۷
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :بستنی ترنج
مشاهده کنید
كرمان / بلوار هوانیروز

بستنی ترنج

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2251
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۶
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :فالوده و بستنی شادل(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
كرمان / شهرک باهنر

فالوده و بستنی شادل(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2243
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۶
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :آبمیوه بستنی فالوده نارنج(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
كرمان / خیابان امام جمعه

آبمیوه بستنی فالوده نارنج(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2265
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۶
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :بستنی شادی(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
كرمان / بلوار جمهوری اسلامی

بستنی شادی(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2254
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۶
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :آبمیوه و بستنی شاه توت(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
كرمان / خیابان سرباز

آبمیوه و بستنی شاه توت(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2243
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۶
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :تریا بستنی گلریز
مشاهده کنید
كرمان

تریا بستنی گلریز

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2240
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۷/۱۴
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :کافه عربی موعود(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
تهران / دردشت

کافه عربی موعود(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2328
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۲
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :بستنی طلاب
مشاهده کنید
علي آباد كتول

بستنی طلاب

هیجان با کارت تخفیف DS

2386
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۰۵
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :نمایندگی انحصاری ایس پک
مشاهده کنید
سمنان

نمایندگی انحصاری ایس پک

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2372
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۰۶
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :سرزمین آبمیوه و بستنی
مشاهده کنید
شهر قزوین / سطح شهر

سرزمین آبمیوه و بستنی

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2433
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۳۰
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :چایخانه امیر گرگان
مشاهده کنید
گرگان

چایخانه امیر گرگان

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2427
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۳۱
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :سفره خانه فانوس
مشاهده کنید
تهران / نارمک

سفره خانه فانوس

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2449
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۳۱
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :قهوه و شکلات مارس
مشاهده کنید
گرگان

قهوه و شکلات مارس

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2425
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۳۱
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :انرژی پلاس
مشاهده کنید
قائم شهر

انرژی پلاس

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2438
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۰۲
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :آبمیوه بستنی سپهر
مشاهده کنید
سمنان

آبمیوه بستنی سپهر

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2438
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۲۹
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :کافه کیمه
مشاهده کنید
سمنان

کافه کیمه

تخفیف های باور نکردنی

2492
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۳۰
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :بستنی فیروز
مشاهده کنید
ياسوج / یاسوج

بستنی فیروز

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2584
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۲۸
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :کافه سیاوشان
مشاهده کنید
شهر صنعتی البرز

کافه سیاوشان

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2488
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۶
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :کافی شاپ هتل بزرگ شیراز
مشاهده کنید
شیراز / دروازه قرآن

کافی شاپ هتل بزرگ شیراز

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2491
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۲۳