پذیرندگان DS - فست فود
پذیرنده DS
10%
پیتزا شعوری
مشاهده کنید
تبريز
پیتزا شعوری
2303
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۲/۱۳
پذیرنده DS
15%
پیتزا هات
مشاهده کنید
تبريز
پیتزا هات
2321
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۱/۳۰
پذیرنده DS
10%
پیتزا پاتریس
مشاهده کنید
تبريز
پیتزا پاتریس
2370
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۱/۳۰
پذیرنده DS
10%
پیتزا شهر شب
مشاهده کنید
تبريز
پیتزا شهر شب
2432
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۱/۲۶
پذیرنده DS
20%
زغال برگر تک
مشاهده کنید
کرج
زغال برگر تک
5174
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۲/۱۶
پذیرنده DS
10%
فست فود شوک
مشاهده کنید
قم / قم
فست فود شوک
5335
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۲/۲۳
پذیرنده DS
10%
فست فود یاسر
مشاهده کنید
قم / قم
فست فود یاسر
5522
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۳/۰۴
پذیرنده DS
20%
فست فود آریو
مشاهده کنید
شيراز / بلوارپاسارگاد
فست فود آریو
5533
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۲/۲۴
پذیرنده DS
15%
پیتزا در به در
مشاهده کنید
کرج
پیتزا در به در
5791
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۲/۱۰
پذیرنده DS
15%
کام برگر
مشاهده کنید
تهران / بلوار فردوس
کام برگر
6694
اتمام تخفیف : ۹۶/۱۲/۲۹
پذیرنده DS
10%
برگر مارکت
مشاهده کنید
کرج
برگر مارکت
6521
اتمام تخفیف : ۹۶/۱۲/۲۹