پذیرندگان کارت تخفیف DS - پروتئین و سوپرمارکت و...

پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :سوپرگوشت میثم
مشاهده کنید
سبزوار

سوپرگوشت میثم

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

4
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۳۱
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :مرغ تک فارس
مشاهده کنید
شیراز / کوی زهرا

مرغ تک فارس

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2234
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۳/۳۰
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :فروشگاه دهکده ارگانیک
مشاهده کنید
تهران / چیتگر

فروشگاه دهکده ارگانیک

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2274
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۱۲
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :دایموند مارکت
مشاهده کنید
تنكابن / خ جمهوری

دایموند مارکت

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2348
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۳/۱۲
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :هایپرمارکت دوستانه
مشاهده کنید
سبزوار

هایپرمارکت دوستانه

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2439
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۱/۱۴
پذیرنده DS
7%
کارت تخفیف DS :هایپر مارکت عامری
مشاهده کنید
بندر امام خميني

هایپر مارکت عامری

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2529
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۷/۰۹
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :لبنیات تک بهبهان
مشاهده کنید
ياسوج / یاسوج

لبنیات تک بهبهان

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2530
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۲۱
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :ترشی وعرقیجات عطربهشت
مشاهده کنید
شیراز / اطلسی

ترشی وعرقیجات عطربهشت

هیجان با کارت تخفیف DS

2644
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۱۶
پذیرنده DS
2%
کارت تخفیف DS :هايپر ماركت نوين
مشاهده کنید
ميبد

هايپر ماركت نوين

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2643
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۰۳
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :عمده فروشی موادغذایی پسندیده
مشاهده کنید
شیراز / کوی زهرا

عمده فروشی موادغذایی پسندیده

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2772
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۱/۲۸
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :هایپرمارکت تاتیرا
مشاهده کنید
شیراز / بلوار تخت جمشید

هایپرمارکت تاتیرا

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2888
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۱/۱۵
پذیرنده DS
2%
کارت تخفیف DS :فروشگاه همواره تخفیف وکیفیت آزادگان
مشاهده کنید
بابل

فروشگاه همواره تخفیف وکیفیت آزادگان

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2935
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۱/۱۹
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :ارزانسرای طلوع
مشاهده کنید
قم / قم

ارزانسرای طلوع

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

5780
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۵/۱۶
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :سوپر گوشت و مرغ کاردی
مشاهده کنید
اهواز / زیتون

سوپر گوشت و مرغ کاردی

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

6196
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۴/۲۰